Pihlajaveden kalatalousalue

Pihlajaveden kalatalousalue on yksi 118:sta Suomeen perustetusta kalatalousalueesta, jotka korvaavat entiset 224 kalastusaluetta. Etelä-Savossa uusia kalatalousalueita on 11 kappaletta. Kalatalousalueiden muodostamisen taustalla on uusi kalastuslaki, jonka mukaan kalatalousalueiden on muodostuttava riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja muodostamisessa on huomioitava kalataloudelliset seikat.

Pihlajaveden kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 78 741 hehtaaria, ja se on näin ollen Etelä-Savon suurin kalatalousalue. Toiseksi suurin on Haukiveden kalatalousalue, 51 523 hehtaaria ja kolmannes Puulan kalatalousalue 51 439 hehtaaria.

 

Linkkejä osakaskuntien sivuille:

Kolkonjärvi-Tuusjärvi osakaskunta
https://www.kolkonjarvituusjarvi.fi/

Kietävälä-Varmavirta osakaskunta
https://www.kietavala-varmavirta.fi/

Itä-Puumalan osakaskunta
https://www.itapuumala.fi/

Itäisen Pihlajaveden osakaskunta
https://www.itaisenpihlajavedenok.fi