Haukiveden kalatalousalue

Haukiveden kalastusalue sijoittuu Vuoksen vesistön latvareittien solmukohtaan kattaen Varkauden ja Savonlinnan välisen vesialueen. Alueella on vesipinta-alaa noin 51 500 ha luoteis-kaakko suunnassa ja se on monien, pääosin karurantaisten saarten ja niemien rikkoma. Alueen halki kulkee syväväylä, jota pidetään auki myös talvisaikaan ja on siten huomioitava talvella jäällä liikuttaessa.

Suojaisat lahdelmat ja toisaalta laajat selkävedet tarjoavat monille kalalajeille suotuisat lisääntymis- ja elinolosuhteet. Haukivesi on tunnettu nimensä mukaisesti varmana hauen ottipaikkana, mutta myös lahnaa, ahventa ja kuhaa on runsaasti. Lohikaloja saadaan satunnaisesti ja muikkukanta vaihtelee alueen eri osien välillä voimakkaasti.

 

Linkkejä osakaskuntien sivuille:

Pohjois-Haukiveden osakaskunta
www.pohjois-haukivesi.fi

Haukiveden osakaskunta
www.haukivedenok.fi

Pyyvilän osakaskunta
www.pyyvilanok.fi