Mikkeli-Luonteri kalatalousalue

Mikkeli-Luonteri kalatalousalue on Vuoksen vesistöaluetta ja se ulottuu Mikkelin alapuoliselta Saimaalta, Louhi- ja Yöveden kautta Luonterille. Lisäksi alueella on runsaasti pienempiä järviä ja lampia. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 46 373 hehtaaria. Alue on varsin monimuotoinen. Mikkelin alapuolinen Saimaa on asutuksen keskellä olevaa lievästi rehevää vesialuetta. Alaspäin mentäessä seuraavana tulee Louhivesi, jossa ei ole suuria selkävesiä, vaan se on runsaiden saarine ja niemien takia pirstaleinen. Yövesi on syvä ja karu allas, josta on suora yhteys eteläiselle Saimaalle. Luonterin pääallas on Saimaan päävirtaamasta sivussa oleva karu ja syvä selkävesi.

Linkkejä osakaskuntien sivuille:

Mikkelin osakaskunta
www.mikkelinok.fi

Pallaveden osakaskunta
www.paljavesi.fi

Hauhalan osakaskunta
hauhalan-osakaskunta.arkku.net

Luonterin osakaskunta
https://luonterinok.fi/

Pitkälahden osakaskunta
https://pitkalahdenosakaskunta.webnode.fi/

Yöveden osakaskunta
www.yovedenok.fi

Louhiveden osakaskunta
www.louhivesi.fi